• Γεωργίου Κονδύλη 14
  • Μοσχάτο , Αθήνα 183 46

Δυναμοκυψέλη κάμψεως γενικής χρήσεως για Πλάστιγγες Δαπέδου κλπ