• Γεωργίου Κονδύλη 14
  • Μοσχάτο , Αθήνα 183 46

Λεπτομέρεια Δυναμοκυψέλης και Mount ( Support ) τοποθετημένη σε Γεφυροπλάστιγγα