• Γεωργίου Κονδύλη 14
  • Μοσχάτο , Αθήνα 183 46

Ζωοπλάστιγγα για αρνιά, κατσίκια κλπ.