• Γεωργίου Κονδύλη 14
  • Μοσχάτο , Αθήνα 183 46

Αυτοματοποιημένη παραγωγή για έτοιμο σκυρόδεμα