• Γεωργίου Κονδύλη 14
  • Μοσχάτο , Αθήνα 183 46

Ανοξείδωτο Ενσακκιστικό βιομηχανίας αλεύρων με συρραπτική μηχανή (OLYMPIC FOODS)