• Γεωργίου Κονδύλη 14
  • Μοσχάτο , Αθήνα 183 46

Παραγωγή της 1ης Γεφυροπλάστιγγας το 1933