• Γεωργίου Κονδύλη 14
  • Μοσχάτο , Αθήνα 183 46

Δυναμοκυψέλη πιέσεως για Πλάστιγγες, Σιλό κλπ