• Γεωργίου Κονδύλη 14
  • Μοσχάτο , Αθήνα 183 46

Δυναμοκυψέλη εφελκυσμού, τύπου S , για μετατροπή Μηχανικής Γεφυροπλάστιγγας σε Η