• Γεωργίου Κονδύλη 14
  • Μοσχάτο , Αθήνα 183 46

Τεχνολογικά

Οι ξεχασμένες πατόζες ξυπνούν τις μνήμες μιας άλλης εποχής

Ανάλογα και με την παραγωγή η αμοιβή του πατοζιέρη ήταν 8-10 στα εκατό. Αλλά και η αμοιβή των εργατών ήταν σε είδος. Κάθε εργάτης έπαιρνε 8 οκάδες σιτάρι για 8 ώρες δουλειάς. Δηλαδή μια οκά για κάθε ώρα! Ιδιαίτερη αμοιβή είχε ο μηχανικός, γιατί ήταν